Kraftfulla skattehöjningar som är kännbara för tjänsteföretag

Regeringens budget slår hårt mot tjänsteföretagen, framför allt skattehöjningarna för både företag och anställda.

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega

Almegas senaste medlemsundersökning, som genomfördes innan budgeten lades, visar att så många som 67 procent har mycket lågt förtroende för att regeringen främjar företagandet.

- Det finns inte så många nya idéer i årets budget, det mesta känns igen från (S)-politiken före 2006, säger Almegas näringspolitiska chef Ulf Lindberg.

Almega konstaterar att det finns kraftfulla skattehöjningar som är kännbara för tjänsteföretagen. De höjda arbetsgivaravgifterna för unga slår till exempel hårt mot tjänstebranscher med låga marginaler. Men Almega ser även de höjda marginalskatterna som en försämring för tjänsteföretagen.

- Det viktiga är hur de höjda marginalskatterna påverkar konkurrenskraften. Med världens högsta marginalskatter är det svårt för svenska företag att klara den globala konkurrensen om talangerna, säger Ulf Lindberg.

Saco har jämfört livslöner för olika yrkesgrupper och har konstaterat att deras medlemmar har en sämre livslön än byggnadsarbetare som inte har behövt ta studielån. Forskning visar att höga marginalskatter är kontraproduktivt. 

- Dessutom finns det en tydlig risk att de höjda marginalskatterna påverkar lönebildningen. Faran är att lönerna kommer att höjas mer för att kompensera att lönen efter skatt har sänkts.

Ulf Lindberg är också bekymrad över den stigande sjukfrånvaron, men tror inte att de åtgärder regeringen presenterat hitintills minskar sjukfrånvaron. Ett ännu större ansvar för rehabiliteringen och att ta bort den bortre parentesen i sjukförsäkringen tror han inte löser problemet.

- Färre personer kommer i arbete om man tar bort den bortre parentesen i sjukförsäkringen och dessutom höjs ersättningen i a-kassan.
- Dessutom stiger sjukfrånvaron snabbast bland kvinnor anställda i offentlig sektor. En orsak står säkert att finna i brister hos offentlig sektor som arbetsgivare.

Men det är inte bara negativa åtgärder i budgeten konstaterar Ulf Lindberg. Han tycker att det är positivt att regeringen arbetar för att klara kompetensförsörjningen, bland annat genom att satsa på SFI, Komvux och yrkeshögskolor.