Konjunkturrapporten

Almega räknar med att BNP-tillväxten även i år främst bärs upp av den privata tjänstesektorns tillväxt. Men prognosen visar en svagare tillväxt än vad andra prognosmakare ger. Det är en besvikelse, vi hade trott att tillväxten skulle ha tagit mer fart, säger Almegas chefekonom Lena Hagman.

Lena Hagman, chefekonom
Lena Hagman, Almegas chefekonom

Almega bedömer att Sveriges BNP-tillväxt bara ökar något mer än förra året, med 2,4 procent och nästa år, 2016, med bara 2,3 procent. Almegas bedömning av en svagare tillväxt än andra prognosmakare beror framför allt på att man ger en dystrare prognos för Sveriges export.

Hur kommer det sig att Almegas prognos är dystrare än andra prognosmakares?

Vi använder sannolikt aktuellare prognoser för omvärldens tillväxt än andra prognosmakare. Vi utgår från Oxford Economics senaste prognos från april när det gäller den ekonomiska utvecklingen i världen och de uppdaterar sina siffror varje månad. Andra prognosmakare kommer förmodligen att tvingas skriva ner sina prognoser om ett tag medan vi redan har tagit hänsyn till de sämre siffrorna.

En viktig anledning till att Almegas prognos skiljer sig är att Almega har en dystrare prognos för Sveriges export. Samtidigt drar importen ner BNP-tillväxten, liksom förra året, om än inte lika negativt. Både industrin och tjänsteföretagen importerar mer insatsvaror och tjänster för sin produktion. Bland annat är det företagstjänster, exempelvis IT-tjänster, som importeras. En av anledningarna till att företagen importerar mer tjänster är bristen på kompetent personal i Sverige. Detta problem möter företagen med mer import. Att hushållens konsumtion tar mer fart gör också att importen ökar.

Till skillnad från andra tror Almega att sysselsättningen inte kommer att fortsätta öka lika mycket som förra året. Hur kommer det sig?

Tjänsteföretagens jobbtillväxt hämmas av flaskhalsarna, det vill säga kompetensbrist på arbetsmarknaden. Dessutom ser vi att handeln inte väntas öka sina anställningar lika starkt som förra året. Industrins sysselsättning väntas fortsätta minska även i år och nästa år. När konjunkturen väl förbättras för industrin räknar vi med att den kommer att skapa jobb främst inom företagstjänster.  

Vad kan svenska företag göra?

Sverige är ännu mer beroende i dag av innovationer och nya tjänsteföretag för att förbättra sin internationella konkurrenskraft.

Dessutom behöver tjänsteföretagen effektivisera. På grund av bristen på personal behöver företagen effektivisera och höja produktivitetstillväxten. I ett kort perspektiv kan företagen klara svag produktivitetstillväxt, men inte på lång sikt.

Det finns många som gör konjunkturprognoser, varför gör Almega också en?

I Almegas konjunkturrapport tittar vi speciellt på hur det ser ut för tjänstesektorn och också för olika branscher inom tjänstesektorn. Det ger en bild som våra medlemsföretag känner igen. Vi tar också hänsyn till strukturomvandlingen som innebär ett växande tjänsteinnehåll i Sveriges produktion, det vill säga även ökad import av tjänster, som sätter ökat konkurrenstryck på de inhemska tjänsteföretagen.

/Lotta Oom