Kommunicera med bara ögonen

I slutet av 1990-talet forskar John Elvesjö om optiska sensorer på KTH i Stockholm. Med en ny teknologi hoppas han kunna förbättra kvalitén i pappersmassa. Vid ett tillfälle råkar han vända bak och fram på avläsaren. Det är då John upptäcker det. Läsaren följer hans egna ögonrörelser.

Oscar Werner, Tobii Technology
Oscar Werner, Tobii Technology

Ett årtionde senare blir Kathrin Lemler den första personen utan talförmåga som tar en universitetsexamen i Tyskland. Samtidigt känner en gravt cp-skadad pojke i England för första gången i sitt unga liv att han kan kommunicera med barn i sin egen ålder på lika villkor, utan att hindras av fysiska begränsningar. Och i USA berättar, den före detta BMX-cyklisten Stephen Murra¡ att det värsta man kan göra mot en människa är att ta bort hennes förmåga att kommunicera.

Det tar bort skratt och glädje i livet. Trots en svår cykelolycka, där Stephen bröt nacken och blev förlamad, har han nu fått tillbaka den förmågan. Det här har blivit möjligt tack vare ett svenskt företag.

Företagets tjänster riktar sig till personer med sjukdomar som till exempel ALS, Celebral Pares (CP), Retts syndrom eller personer som blivit ryggmärgsskadade eller fått en stroke. De erbjuder en möjlighet att styra en dator och alla dess funktioner, enbart med hjälp av ögonens rörelser. Med en så kallad eye tracker och en särskild programvara kan även den som är totalförlamad koppla upp sig på nätet och göra sådant som att delta i chattgrupper, göra inlägg på Facebook eller ta del av internets oändliga informationsmängd. Den som saknar talförmåga kan föra ett samtal, både på nätet och med dem som befinner sig i samma rum.

Företaget heter Tobii Technology och har huvudkontor norr om Stockholm. Tobii har totalt 350 personer anställda, varav ca 200 i Sverige.

Med ny teknik och nya tjänster har Tobii Technology både påverkat livskvalitén för många människor och flyttat fram gränserna för vårdens och välfärdens möjligheter. Och det började med att John Elvesjö råkande vända en apparat bak- och fram.