Jourtid blir ordinarie arbetstid från Hawaii

Tolv timmars tidsskillnad mellan Hawaii och Sverige. Det är ännu bättre tidsskillnad än den Australien erbjuder för att leverera tjänster till Europa under jourtid, samtidigt som det finns ett klimat som blir attraktivt för den skandinaviska personal som stationeras där. Det var därför som Henrik Agrell och hans svenska företag bestämde sig för Hawaii. Från öarna mitt i stilla Havet ska de från oktober 2013 skicka kvalificerade, radiologiska analyser till sjukhusen i Skandinavien och Storbritannien.

Henrik Agrell, Telemedicine Clinic
Henrik Agrell, Telemedicine Clinic

Man kan konstatera att Telemedicine Clinic exporterar vårdtjänster till andra länder, då de vänder sig till kunder i Sveriges grannländer och andra delar av Europa. Men företaget har tagit det globala anslaget ett steg längre. Telemedicine Clinic använder globaliseringen som utgångspunkt för sin affärsidé.

Att påstå att företaget tagit sig in på nya marknader, i linje med Schumpeters modell, framstår därmed närmast som en underdrift. Det svenska företagets första etablering gjordes i Barcelona, den andra i australiska Sydney och den senaste på Hawaii. Man har varit globala från dag ett.

Telemedicine Clinic startades 2002 av Henrik Agrell och David Bäckström. Företaget levererar diagnoser till sjukhus, med röntgenbilder som grund. Detta sker digitalt, över nätet. Själva tekniken, teleradiologi, är inte ny. Men det som Telemedicine Clinic gjort, är ta bort fokus från själva tekniken och istället utvecklat tjänsten till att fungera i vårdens vardag.
Företagets läkare är alla radiologer, specialister inom röntgenmedicin. Och de flesta har ytterligare specialistinriktningar inom området. Telemedicine Clinic har drygt 8o radiologer med i specialistteamet, spridda över flera världsdelar.

Företaget har vuxit snabbt. Efterfrågan från sjukhusen har varit stor, och bara i Sverige levererar man till närmare 35 sjukhus, vilket är de flesta i landet. Anledningen är inte minst att sjukhusen kan få kvalificerade radiologiska analyser i stora volymer, utan att det behöver vara en radiolog närvarande på sjukhuset. Nog så viktigt, då det råder stor brist på radiologer idag och situationen kan bli riktigt kritisk under semestertider. Henrik Agrell minns hur det såg ut under en sommar i Umeå:
"På sjukhuset i Umeå fanns i normala fall tre radiologer. En av dem var rätt ny, och blev väldigt ensam när de andra gick på semester”, berättar han. ”Då kunde våra medarbetare ge feedback på det som den nya radiologen gjorde. Och på så vis kunde man upprätthålla en hög, lokal radiologkompetens”.

Etableringarna i Sydney och Hawaii kom till för att möta efterfrågan på radiologi under jourtid i Europa. Fördelen för sjukhusen är att deras egna radiologer blir mer tillgängliga under dagtid. De får dessutom tillgång till specialister som arbetar i team under dagtid i Sydney, snart också på Hawaii. Detta ska jämföras med att ha ensamma och ofta trötta radiologer lokalt.

På Telemedicine Clinic i Sydney arbetar 6 svenska läkare och 2 röntgensköterskor. De arbetar i team, mellan kl. 22.00 och 07.00, svensk tid.

Nu ska företaget ta nästa steg. Henrik Agrell säger att Telemedicine Clinic är först i världen med sin nya tjänst. På kort tid har man utvecklat en tjänst för patologi på distans, vilket innebär att man kan undersöka sådant som till exempel cancer eller inflammationer i celler över nätet. Där diagnosen kommer att ställas av patologer med olika specialinriktning.
Med femtio procent vakanser bland patologer och många äldre bland de som idag är verksamma, lär det inte råda någon brist på efterfrågan.