Läkarjour kapar köer

Kan god arbetsmiljö vara en form av organisatoriskt entreprenörskap? Läkarjouren skulle i så fall vara ett exempel på det. Företaget var det första bemanningsföretaget inom vården i Sverige. Och det grundades av 1989 av Annika Högström och hennes make Per-Erik Rutfors. Annika är vd i Läkarjouren och huvudkontoret hittar man i Luleå i Norrbotten.

Annika Högström, Läkarjouren
Annika Högström, Läkarjouren

Läkarjouren bemannar vården i hela Sverige med både sjuksköterskor och läkare. Man finns också i Norge. Företaget har läkare med specialkompetens som i stor utsträckning arbetar i slutenvården, till exempel med anestesi, ortopedi och kirurgi. De rycker in när Landstingen har behov att operera undan vårdköer, eller när det är brist på personal som vid semestertider och tjänstledigheter.

Läkarjouren var också först med att erbjuda ett helt operationsteam inom kirurgi. Vid en tidpunkt behövde Landstinget i Västra Götaland hjälp med att få bort operationsköerna och var i behov av extra personal.

”Det blev en stor artikel i den lokala tidningen i Mariestad om bemanningsföretaget från Norrland som ryckte in”, berättar Annika Högström. ”Efter något år hade vi arbetat bort kön”.

En annan tjänst i Läkarjourens utbud som sticker ut, är bemanning med så kallade PCI-operatörer. Dessa är läkare med särskild kompetens i att hantera den apparatur som används vid hjärtinfarkter. En kunskap som det råder stor brist på.

Att arbeta som läkare eller sjuksköterska i ett bemanningsföretag ställer särskilda krav, där var och en måste kunna arbeta självständigt och känna sig trygg i sin yrkesroll.

Läkarjouren har därför sökt en unik position i rollen som arbetsgivare.

Stort arbete läggs ner på medarbetarnas utveckling och skapandet av en god arbetsmiljö. Det är ett entreprenörskap som sätter medarbetarna och deras trivsel i första rummet.

”Vi arbetar just nu med att bli certifierade i arbetsmiljöarbete”, berättar Annika Högström.

En certifiering garanterar en viss standard, där företaget regelbundet kommer att granskas av externa revisorer. De kontrollerar om man uppfyller kraven och om det förekommer avvikelser.

Men Läkarjouren går längre än de formella kraven för certifiering. Man vill ha en kultur som är rolig och utvecklande. Ett exempel är att företaget låter sina läkare och sjuksköterskor själva lägga sina egna arbetsscheman, vilket gör det lättare för dem att hantera pusslet med arbete, fritid och familj.

På kontoret i Luleå arbetar 16 personer och ute på fältet har cirka 500 aktiva läkare och sjuksköterskor. Och i företagets nätverk finns betydligt flera.