Ingen pysselverkstad

När företaget Misa startades 1994 var målet klart: Personer med utvecklingsstörning ska delta i samhället och de ska ses som individer. Vägen dit skulle gå via arbete. Jobbet blev nyckeln till en normalisering. Men Misa och dess grundare Lennart Jönsson fick starta i uppförsbacke. I början av 1990-talet hölls människor med utvecklingsstörning utanför samhället, de fanns oftast på institutioner och de fick ägna sig åt det som företagets vd, Stefan Lahti, kallar ”pysselverksamhet".

Stefan Lahti, Misa
Stefan Lahti, Misa

Stefan Lahti berättar att Misa stack ut. Tanken på att till exempel utvecklingsstörda personer skulle ut och jobba på vanliga arbetsplatser provocerade många. Vård- och institutionstankarna var djupt förankrade.

Men en rapport från Socialstyrelsen satte frågan i nytt ljus. Den visade att så kallad daglig verksamhet hade ökat kraftigt sedan millennieskiftet och att det fanns tydliga inlåsningseffekter. De klienter som tog sig vidare från den dagliga verksamheten till en riktig anställning var så få, att det knappt var mätbart.

Idag kan Stefan Lahti och hans kollegor på Misa konstatera att nästan 10 procent av de som går  i dagligverksamhet hos Misa går vidare till en anställning på den vanliga arbetsmarknaden. Och företaget har gått från 3o till 114 miljoner kronor i årlig omsättning, en ökning som skett de senaste åtta åren.

Förklaringen finns i ett forskningsbaserat entreprenörskap. Misas grundare hämtade metoden "Supported Employment" från USA, och anpassade den till svenska förhållanden. Utvecklingen i Sverige resulterade i ISA, Individuellt Stöd i Arbete.

En grundprincip för metoden är att komma bort från den skyddade institutionen, och att klienten börjar söka arbete så snart som möjligt. Man väljer arbetsplats och arbetsuppgifter så att de passar viljan och förutsättningarna hos den som söker jobbet. Här ingår också ett stöd till personen så att hela tillvaron fungerar bra. Men jobbet sker på riktiga arbetsplatser, med riktiga arbetsuppgifter.

Misas modell tjänar nu som förebild för allt fler och det finns idag EU-projekt med denna inriktning. Företagets framgångar har också gjort det möjligt att utveckla fler affärsidéer och företag. Överskottet från Misa har bland annat skapat företaget "Left is Right", som ofta anställer personer med Aspergers syndrom som konsulter. Man har också startat Stefan Lahti, Misa företaget "Compleo Individstöd AB", som hjälper arbetsgivare att bättre hantera medarbetare med olika bokstavsdiagnoser.

Från forskningen får Misa nytt bränsle. Supported Employment har nu tagits ett stegvidare och blivit IPS, Individual Placement and Support. Med specialinriktning mot personer med psykiska funktionsnedsättningar. Tanken är att människor ska få det stöd och den vägledning de behöver för att hitta ett arbete som fungerar bra för dem och som är hållbart i längden. De som får stöd behöver inga särskilda förkunskaper, och metoden innehåller även ett stöd till arbetsgivaren som ska ta emot personen.

Målet för Misa är detsamma som vid starten: Att få dessa personer att bli en del av samhället.