Förnyat krav på flexpension från Unionen

Almegas förbund fortsätter att avvisa kravet på flexpension. Den skulle bli en förlustaffär för alla som tjänar under 39 100 kronor i månaden, enligt Almegas arbetsgivarpolitiska chef.

Stefan Koskinen, Almegas arbetsgivarpolitiska chef
Stefan Koskinen, Almegas arbetsgivarpolitiska chef

Flexpension, eller deltidspension som det hette tidigare, blir högaktuell under 2016 eftersom Unionen pekat ut frågan som en av avtalsrörelsens viktigaste. Under den senaste avtalsrörelsen blev resultatet, att deltidspensionen infördes i Unionens kollektivavtal med alla förbund inom Svenskt Näringsliv förutom med förbunden inom Almega.

Almegas förbund har i förhandlingar avvisat kravet på flexpension.

- Systemet är obligatoriskt utan möjligheter till avvikelser varken på individ- eller företagsnivå, och innebär en ökad fast kostnad för företagen, säger Almegas arbetsgivarpolitiska chef Stefan Koskinen.

I dag avsätts 4,5 procent av lönesumman till tjänstepension. Unionens målsättning är att flexpensionen på sikt ska vara 2 procent. Detta skulle innebära fasta pensionskostnader på totalt minst 6,5 procent.

- Detta skulle i sin tur innebära att företag som väljer att inte teckna kollektivavtal får en konkurrensfördel, säger Stefan Koskinen.

Unionen kommer under hösten och vintern att intensifiera sitt arbete med att mobilisera stöd från sina medlemmar kring flexpension. I förra veckan skickade Unionen ut en särskild bilaga till sin medlemstidning om flexpensionen. Unionen informerar inte om att för dem av Unionens medlemmar som tjänar under 39 100 kronor i månaden blir flexpensionen en ren förlustaffär.

Almega har därför tagit fram material om hur deltidspension/flexpension kan påverka medarbetarnas privatekonomi. Vi har tagit fram en utförlig rapport och en mer lättillgänglig folder. Dessa finns på www.almega.se/flexpension där vi även samlat frågor och svar kring flexpension.