Förhandling under hot om sjukförsäkringen

Regeringen vill införa medfinansiering i sjukförsäkringen igen. Enligt förslaget ska arbetsgivare betala 25 procent av sjukpenningen för anställda som har varit sjukskrivna längre än 90 dagar.

bild på Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega

Regeringen vill att medfinansieringen ska motivera arbetsgivarna att ta ett större ansvar för rehabilitering och förebyggande arbete. 2005 infördes också medfinansiering som avskaffades efter två år därför att den fungerade dåligt. Den resulterade inte i lägre sjukfrånvaro och företagen var försiktiga vid rekrytering.

– Ofta kan arbetsgivarna inte göra något för att få tillbaka personen till arbetet därför att mycket av sjukfrånvaron inte beror på arbetet. Arbetsgivaren förfogar inte heller över alla verktygen som behövs för framgångsrik rehabilitering, som till exempel full insikt i problemen och diagnosen, säger Almegas näringspolitiska chef Ulf Lindberg.

– Problemen med sjukfrånvaro finns främst i kommuner och landsting och deras kostnader kommer till stor del att täckas av de tio miljarder kronor per år som regeringen har utlovat. Den hjälpen får inte företagen. 

Enligt förslaget ska arbetsgivaren ha betalningsansvar så länge personen är sjukskriven och fortsatt anställd. Eftersom regeringen också avskaffar den bortre gränsen i sjukförsäkringen blir kostnadsansvaret obegränsat. Personer med utsatt situation på arbetsmarknaden ska undantas från medfinansieringen. Arbetsgivaravgiften sänks med 0,16 procent för att kompensera för de ökade kostnaderna.

– Den sänkta arbetsgivaravgiften kompenserar inte för den ökade kostnadsrisken. För en anställd med en lön på 26 000 kronor skulle avgiften sänkas med 42 kronor i månaden.

– Om förslaget genomförs skulle det nog leda till att företag inte vågar ta risken att anställa i lika hög grad som nu. Särskilt personer med en sjukdomshistoria.

Den 6 april presenterade regeringen sitt förslag men redan dagen innan presenterades det för parterna på arbetsmarknaden. Här öppnade regeringen för att om parterna når gemensamma överenskommelser som kan åstadkomma motsvarande resultat som förslaget så låter regeringen bli att lagstifta. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har utsett en processledare för arbetet med partsgemensamma lösningar som sänker sjuktalen.

– Detta är förhandling under hot. Något vi inte bör ge oss in i, säger Ulf Lindberg. Det är ett dåligt förslag som borde dras tillbaka.

Regeringens förslag har skickats på remiss som ska vara besvarad senast den 7 juni. Förslaget beräknas träda i kraft den 1 juni 2017.

/Lotta Oom