En överlevnadsfråga för Sverige

En effektiv integration är avgörande för Sveriges framtid. Det menar Azita Shariati, vd på Sodexo, ett av de medlemsföretag som deltog i Almegas seminarium #effektivintegration.

Idag tar det i genomsnitt över sju år för en flykting att få jobb i Sverige och arbetslösheten bland utlandsfödda är mer än dubbelt så hög som bland svenskfödda. Men istället för att se problemen vill Almegas arbetsmarknadsekonom Li Jansson fokusera på lösningarna – 11 sådana närmare bestämt som hon lanserade i rapporten 11 reformer som fungerar Handbok för en kostnadseffektiv integrationspolitik.

Det handlar bland annat om ökade krav på flyktingboenden, individanpassad vuxenutbildning, fler lägstlönejobb, och en särskild etableringspeng. Azita Shariati, vd för Sodexxo med en avsevärt hög andel utlandsfödda som deltog på seminariet såg flera fördelar med förslagen men menar samtidigt att den offentliga diskussionen förs med fel utgångspunkt.

– Det handlar ju egentligen om vad nyanlända kan bidra med, att invandring är positiv och något vi behöver för att Sverige ska kunna växa. Istället pratar vi om hur vi ska bota symptomen, sade hon bland annat och efterlyste en mer enad syn från politiken.

– Det här är en överlevnadsfråga för Sverige och vårt lands framgång. Det är den diskussionen vi behöver ha.

Fråga debatterades också av representanter från riksdagens största partier – på plats fanns Patrik Björck (S), Elisabeth Svantesson (M), Maria ferm (MP) samt Oscar Sjöstedt (SD).