Det slår direkt

Slopandet av reduktionen för sociala avgifter för unga är en direkt bredsida till de som ofta står längst ifrån arbetsmarknaden, men också ett hårt slag mot alla de företag som varit med och skapat nya ingångar på arbetsmarknaden för en ny generation. Det menar Marie Silfverstolpe, näringspolitisk expert på Almega.

Marie Silfverstolpe, näringspolitisk expert Almega
Marie Silfverstolpe, näringspolitisk expert Almega

Beskedet från finansminister Magdalena Andersson om att ta bort reduktionen av sociala avgifter för unga är ett hårt slag mot unga och på sikt mot den svenska tillväxten, menar Marie Silfverstolpe.

– Kostnaden för personal motsvarar upp emot 90 procent av kostnaden för en tjänst. Det är dessa kostnader som i hög grad påverkar företagens möjlighet att konkurrera. Att då kraftigt öka kostnaden för att anställa är som att strypa den svenska jobbmotorn, tre av fyra arbetar numera i tjänstesektorn.

Vilka effekter har reformen haft?

– Trösklarna för att våga anställa har sjunkit, fler unga har fått visa vad de går för. Om man får lägre kostnad att anställa vågar man pröva någons förmåga trots att personen inte har erfarenhet. Har vi istället samma kostnad för den erfarne är det ju svårt att som arbetsgivare kunna argumentera för den utan erfarenhet.  Om samma kostnad för ung och oerfaren, finns ju inga argument för att ta den yngre.

Magdalena Andersson hävdar ofta att reformen inte visat resultat, men det argumentet ger Marie Silfverstolpe inte mycket för.

– Det stämmer inte, det kan många av våra medlemsföretag vittna om. Dessutom tar en sådan här reform tid, det går inte att utvärdera den på det sättet.

Trots att regeringens förslag ännu inte blivit verklighet har borttagandet redan haft effekt.

– Vi får återkommande rapporter om att företagen har svårt att planera sin verksamhet. Många sitter bundna i långa avtal som man inte kommer ur bara för att kostnaden för personalen ökat. Inom personlig assistans till exempel är var fjärde under 26 år. Kommunernas ersättning läggs fast en gång per år så det är en tuff verklighet för många av dessa företag.

Samma problematik har flera branscher som t.ex. call center, bevakning, städbranschen och bemanningsbranschen där många anställda är unga.

– Det slår direkt. Man kan ju inte höja biobiljettpriset huxflux bara för att hälften av de anställda plötsligt börjar kosta mer, säger Marie Silfverstolpe upprört.

Under hösten, både inför valet och efter, har Almega drivit frågan i debattartiklar, sociala medier och i en rapport tillsammans med Svensk Handel och Visita.

Under våren kommer man anordna ett antal lokala seminarier där man kopplar ihop lokalt förankrade riksdagspolitiker med företag för att diskutera hur ungdomsarbetslösheten ska bekämpas.

– Det gäller att synliggöra för politikerna exakt hur det här slår mot våra medlemsföretag och det brukar vara effektfullt när de möts öga mot öga och kan berätta om konsekvenserna av en ogenomtänkt politik, säger Marie Silfverstolpe.

Själv har hon lång erfarenhet av att arbeta med socialförsäkringsfrågor och har även i ungdomen arbetat på den fackliga sidan. Utan att blinka räknar Marie Silfverstolpe upp vilka verktyg som enligt henne behövs för att bekämpa arbetslöshet.

– Kostande att ha anställa måste bli lägre, arbetsrätten måste bli flexiblare, vi måste få en bättre samverkan mellan näringslivet och institutionerna och konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen. Så enkelt är det, säger hon lite dubbeltydigt och skrattar.