50 sätt för fler nya och växande företag

Almegas program för ett ökat entreprenörskap är en buffé där politikerna hämtar konstruktiva idéer som de själva kan driva.

Håkan Eriksson, näringspolitisk expert på Almega
Håkan Eriksson, näringspolitisk expert på Almega

Almegas program för entreprenörskap innehåller både en betraktelse över vad entreprenörskap är, dess drivkrafter och nästan femtio förslag för hur vi ska få fler nya och växande företag i Sverige. Det berättar Håkan Eriksson, som är näringspolitisk expert och ansvarig för området Entreprenörskap på Almega.

Vi betonar att man måste ändra perspektivet om entreprenörskap är i fokus. Man måste gå från makro till mikro. Från de stora systemfrågorna, till de detaljfrågor som kan avgöra om entreprenörer vågar eller anser det är värt att ta de risker som företagande innebär, förklarar han.

Frågor som då blir viktiga, är till exempel den om beskattning av personaloptioner, hur riskkapital kan bli lättare att få, hur reglerna för insolvens kan bli mindre stränga, om hur företagares sociala rättigheter kan bli mer lika dem för anställda och om hur mindre och växande bolag kan sporras till att börja exportera till andra länder.

Almegas förslag täcker en mängd olika områden. Men alla förslag är realistiska och bygger både på forskning och idéer som vi fått via vår referensgrupp av företagare, säger Håkan Eriksson.

Några av förslagen har börjat märkas i politiken. Bland annat, har regeringen sjösatt en satsning på export, inriktad mot mindre företag. Regeringen har under näringsminister Mikael Damberg inrättat en högnivåfunktion för Startups på Näringsdepartementet. Dessutom, har det kommit utredningsförslag om statligt riskkapital som går helt i Almegas riktning. Längre fram i vår kommer också den efterlängtade utredningen om personaloptioner att läggas fram.

I somras presenterade även Alliansen förslag som vi känner igen oss i. Bland annat ett förslag om One-Stop-Shop för företagare, berättar Håkan Eriksson.

Förslaget innebär att företagare endast ska behöva vända sig till en ingång vid myndighetskontakter, vilket skulle förenkla rejält för dem.

Att många av Almegas förslag nu börjar synas i politiken har flera förklaringar, menar Håkan Eriksson. En sådan är att flera av dem har funnits inom forskningen om entreprenörskap sedan tidigare, och att politiken har tagit intryck av den. En annan är Almegas ansträngningar. Programmet för entreprenörskap har presenterats vid bland annat seminarier på riksdagen, på Näringsdepartementet och vid enskilda politikermöten. Dessutom, har Håkan Eriksson avverkat en turné av seminarier, från Malmö i söder till Umeå i norr, med Entreprenörskap som tema. Där både företagare och politiker deltagit.

Men vi är inte nöjda ännu, på långa vägar. Det finns fortfarande många frågor och förslag som politiken nu borde plocka upp.

Inte minst, skulle han vilja se att företagare fick ta del av de sociala rättigheter som tillkommer anställda. Och att reglerna för insolvens, då ett företag går i konkurs eller rekonstrueras, ändrades.

Vi har världens strängaste regler för insolvens. Det skrämmer bort alltför många från företagarbanan.

Läs rapporten