10 000 nya praktikplatser i välfärden för asylsökande

Det historiskt stora antal flyktingar som sökt, och söker sig till Sverige ställer oss inför helt nya utmaningar. Almega Serviceföretagen föreslår ett servicelyft där man inom ett år skapar 10 000 praktikplatser för nyanlända inom vård, skola och omsorg.

Tjänsteföretagen arbetar med jobbskapande och integration varje dag. Här finns framtiden. Här finns mångfalden. Här finns de nya idéerna för ett större Sverige. Nu presenterar vi ett förslag som snabbt skulle få in ytterligare tiotusentals nyanlända på arbetsmarknaden. För att nyanlända snabbt ska kunna integreras i det svenska samhället; hitta ett jobb, bostad och lära sig svenska krävs omfattande insatser. Nycklarna till en framgångsrik integration finns i första hand på arbetsmarknaden – jobben står i fokus både för beslutsfattare och nyanlända själva. Sverige har en lång och stolt tradition av ansvarstagande parter på arbetsmarknaden. Det är dags att vi utnyttjar den svenska modellens starka samarbetsanda, där både fack och företag solidariskt tar ansvar.

Servicenäringen har, genom sin bredd och kapacitet, möjlighet att på kort tid skapa sysselsättning för tusentals nyanlända. Målet med Servicelyftet är att inom ett år skapa 10 000 praktikplatser för nyanlända inom vård, skola och omsorg.

Målet är att öka de nyanländas anställningsbarhet genom att underlätta språkinlärning, se till att de får värdefull erfarenhet av det svenska arbetslivet och kontakter som kan underlätta för framtida jobb. Samtidigt förbättrar vi servicen inom vård, skola och omsorg. 

Satsningen innebär att när nyanlända flyktingar anlänt till en mottagningsenhet identifierar Migrationsverket snabbt deltagare i Servicelyftet efter enkla och tydliga kriterier. Det handlar om personer i vuxen ålder, boende på placeringsorter som enkelt kan matchas med serviceföretagens närvaro och personer med ett hälsotillstånd som tillåter servicearbete. Asylansökan behöver också vara välgrundad. De nyanlända som uppfyller kraven och som vill delta erbjuds en praktiklicens. Praktiklicensen ger rätt att plugga svenska ett visst antal timmar på SFI, redan som asylsökande, parallellt med praktik hos ett serviceföretag.

De bäst lämpade att göra detta är företagen själva, som kan sin verksamhet, sina begräsningar och möjligheter. De har också omfattande verksamhet i hela Sverige, som snabbt kan anpassas för Servicelyftet. Verksamheten samordnas i lokala servicehubbar som administreras av serviceföretag som finns över hela Sverige.

I Sverige finns över 10 000 förskolor och skolor. Därtill kommer sjukhus och vårdcentraler. Att sysselsätta 10 000 nyanlända är ingen orealistisk ambition. Servicelyftet ger också skolor, äldreboenden och sjukhus ett välbehövligt lyft vad gäller exempelvis städning, en fråga som blivit allt mer uppmärksammad efter att prispressade upphandlingar lett till sämre kvalitet och smutsiga miljöer.