Vilka politiker träffar Almega varje månad?

Här bokför vi de möten som Almegas näringspolitiska avdelning har med folkvalda politiker och företrädare för myndigheter där avsikten är att inför viktiga beslut redovisa våra ståndpunkter och fakta om tjänstesektorn.

Datum Vem träffade vi Almegas representanter Fråga
2016-11-23 Irene Wennemo, statssekreterare arbetsmarknadsdep Ulf Lindberg, Gustav Wiel-Berggren HEM-avdrag
2016-11-23 Niklas Johansson, statssekreterare näringsdep Ulf Lindberg, Gustav Wiel-Berggren HEM-avdrag
2016-11-30 Tomas Tobé (M) Ulf Lindberg, Gustav Wiel-Berggren HEM-avdrag
2016-12-01 Seminarium i Riksdagen med Christian Barenfeldt (M), Johan Andersson (S), mfl Ulf Lindberg, Gustav Wiel-Berggren HEM-avdrag
2016-12-01 Penilla Gunther (KD) Ulf Lindberg, Gustav Wiel-Berggren HEM-avdrag
2016-12-05 Jonas Ransgård (M) Li Jansson Komvux
2016-12-07 Erik Nilsson, statssekreterare (S), Oliver Rosengren (M), Andreas Schönström (S), Niklas Wykman (M) Li Jansson Komvux
2016-12-12 Benjamin Dousa, MUF Ulf Lindberg, Gustav Wiel-Berggren HEM-avdrag
2016-12-13

S och MP i Socialförsäkringsutskottet

Fredrik Voltaire, Fredrik von Essen Arbetskraftsinvandring
2016-12-13 Laura Tham (M), Jesper Ahlgren (M)  Ulf Lindberg, Gustav Wiel-Berggren HEM-avdrag
20116-12-14 Maria Mikkonen (M) Gustav Wiel-Berggren HEM-avdrag
2017-01-16 Emil Källström (C) Ulf Lindberg, Stefan Holm Finansutskottets frågor
2017-01-18 Peter Eriksson (MP) Ulf Lindberg Digitalisering m.m.
2017-01-20 Mårten Roslund, Grön Ungdom Gustav Wiel-Berggren RUT, HEM-avdrag m.m.
2017-01-30 Mikael Damberg (S) Ulf Lindberg Betaltider i näringslivet
2017-02-01 Oscar Sjöstedt (SD) Ulf Lindberg, Stefan Holm Upphandling
2017-02-06 Martin Ådahl (C) Ulf Lindberg, Gustav Wiel-Berggren HEM-avdrag