8.00-18.00 Bloggplats H12 Wisby Strand
Välkommen till bloggarnas egen arbetsplats i Almedalen.

8.00-9.15 100 Mbit? Vad rör det mig som kommunalråd? (frukost från kl 07.30)
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: IT&Telekomföretagen tillsammans med Telenor

Seminariet kommer att fokusera kring bredband och samhällsnyttan för kommunen. Vad betyder bredband för en kommun? Ska kommunen äga ett stadsnät? Hur bör kommunalrådet tänka?
Medverkande: Marco Forzati, Acreo, Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen, Jörgen Sandström, SKL, Ove Alm, Skanova, Mats Lundquist, Telenor Sverige m.fl.
Moderator: Magnus Höij, chefredaktör, Internetworld


9.30-11.00 Egenmakt eller biståndsbedömd av kommunen?
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: Almega

Är Senior-RUT en lösning när andelen äldre i Sverige ökar med hela 70 procent de närmaste 20 åren? Dessa äldre kommer ju, med all rätt, att ställa allt högre krav på såväl kvalitet som på integritet. Välkomna till en diskussion om lösningar på en av vår tids stora utmaningar, äldreboomen.
Medverkande: Dagny Carlsson (100- åringen), Margareta B Kjellin (M), Agneta Luttropp, (MP), Eva- Karin Dahl, vd HomeMaid, Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega m.fl.
Moderator: Thomas Gür

11.30-12.45 Ger skolan alla barn samma chans?
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: Framtidens vård, skola, omsorg

Skolan ska ge alla barn likvärdiga förutsättningar men lyckas vi med det i dag? Fyra av tio barn till lågutbildade föräldrar är inte behöriga till gymnasieskolans nationella program medan samma siffra för barn där minst en förälder har högskoleutbildning är fem procent. Vilka åtgärder behöver vidtas för att ändra på detta och hur kan kommunerna och friskolorna samverka för att lyckas med denna viktiga uppgift?
Bland de medverkande: Louise Malmström, (S), led. utb.utskottet och Friskolekommittén, Maria Stockhaus (M), ordförande SKL:s utbildningsberedning,, Marcus Strömberg, vd
Academedia, Mikaela Valtersson, ordförande Friskolornas riksförbund, Gabriel Sahlgren, forskningschef Centre for Market Reform of Education.
Moderator: Robert Thorburn

13.00-14.30 Konkreta, nationellt samordnade åtgärder för IT i skolan behövs – men vilka är viktigast?
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: IT&Telekomföretagen tillsammans med DIU

Vid seminariet kommer ett förslag till nationellt åtgärdsprogram, innehållande fem konkreta förslagsområden rörande IT i skolan, att presenteras.
Medverkande: Jan Gulliksen, Digitaliseringskommissionen, Louise Andersson och Juhán Niila Stålka, Lilla kommissionen - Digitaliseringskommissionens expertgrupp, Eva-Lis Sirén, förbundsordförande Lärarförbundet, Peter Becker, DIU, Fredrik von Essen, IT&Telekomföretagen, Bertil Östberg, statssekreterare (FP), Utbildningsdepartementet, Daniel Söderberg, Sveriges Skolledarförbund m.fl.
Moderator: Magnus Höij, chefredaktör, Internetworld

15.00-16.30 Fika med Almega!
Plats: Almegatältet, Wisby Strand
Välkommen till en fika med Almegas VD, Jonas Milton och övriga personer från Almegas ledning. Under fikan diskuteras välfärds- och näringspolitiska frågor och andra dagsaktuella händelser. Almega bjuder på Gotlands bästa kaffe!

17.30-19.00 Snäll rebell – Bokrelease med mingel (presentation börjar kl. 18.00)
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: Almega tillsammans med Samhällsförlaget

Bokrelease och mingel för boken Snäll rebell, skriven av Håkan Eriksson, Almega. Boken handlar om entreprenörerna som utvecklar välfärden, och om hur innovationer hos enskilda företag sprider sig inom vård, skola och omsorg.
Medverkande: Håkan Eriksson, Almega, Oscar Werner, Tobii Technology, Catharina Tavakolinia, Kavat vård.
Moderator: Monica Renstig, Samhällsförlaget