8.00-18.00 Bloggplats H12 Wisby Strand
Välkommen till bloggarnas egen arbetsplats i Almedalen.

8.15-9.30 30 000 nya jobb inom FM-Företagen (frukost från 07.30)
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: Almega FM-Företagen

Almega FM-Företagen bjuder in branschen och politiker för att diskutera vilka utmaningar som behöver övervinnas, både inom utbildningsområdet och på arbetsmarknaden, för att skapa 30 000 nya jobb fram till 2025.
Medverkande: Jonas Siljhammar Compass Group, Mikael Stöhr Coor Service Managament, Lars Täuber ISS och Azita Shariati Sodexo, Cecilie Tenfjord-Toftby (M) ledamot i Näringsutskottet.
Moderator: Ari Kouvonen Almega FM-Företagen

9.30-11.00 Med tung ryggsäck in i framtiden
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: Almega

Hur bör vårt skattesystem se ut för att vi ska bli en vinnande kunskapsnation? Det är i de kunskapsintensiva tjänstebranscherna som de nya jobben kommer. Men dessa företag har en tung ryggsäck att bära, både jämfört med motsvarande företag i andra länder som med den gamla industrin.
Medverkande: Henrik von Sydow (M), Leif Jakobsson (S), Mats Pertoft (MP), Katarina Nordblom, SNS, Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.
Moderator: Thomas Gür

11.30-12.45 Dags för jobbpeng? (lunch från 11.15)
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: Bemanningsföretagen
Svenska och internationella erfarenheter av fungerande arbetsförmedling. Senaste året har debatten om Arbetsförmedlingens arbetssätt varit intensiv. Men hur ser en fungerande arbetsförmedling ut?
Medverkande: Dan Finn, Professor, University of Portsmouth, Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen, Mehmet Kaplan (MP), Elisabeth Svantesson (M), Martin Ådahl (C).
Moderator: Martina Lind

13.00-14.30 Behoven av investeringar i välfärden
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: Almega och Riskkapitalföreningen

Samtal om investeringsbehovet i välfärden. Hur mycket behöver vi investera för att tillgodose framtidens behov av vård, skola och omsorg? Kommer landsting och kommuner att klara finansieringen? Vem ska investera och varifrån ska pengarna komma?
Medverkande: Magnus Lindquist, Triton, Helene Hellmark Knutsson (S), Anders Sellström (KD), Ulf Lindberg, Almega.
Moderator: Isabella de Feudis, Riskkapitalföreningen

15.00-16.30 Arbetsgivare som inte får tag i rätt personal – det får konsekvenser
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: Almega och Svenskt Näringsliv

Att inte arbetsgivare får tag i rätt personal får konsekvenser för företagen och därmed även för alla de enskilda som vill ha ett nytt jobb. Problemet belyses från ett företagarperspektiv och från arbetsmarknadens parter.
Medverkande: Ola Pettersson, chefekonom, LO, Carin Hallerström, utredare, Unionen, Lars-Johan Jarnheimer, Senior Advisor, Prime, Anna-Lena Bohm, vd Uniguide, Carina Lindfelt, avdelningschef, Svenskt Näringsliv, Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

17.00-18.00 Dags att skifta fokus i välfärdsdebatten
Plats: Gotlands Museum/Upphandling24
Arrangör: Almega

Under hösten har Socialdemokraterna presenterat en idé om att rikta upphandlingar till enbart privata, kooperativa eller idéella aktörer som inte drivs i vinstsyfte. Frågan är om det är möjligt att rikta upphandlingar mot viss typ av driftsform i välfärden och samtidigt utesluta andra?
Medverkande: Jur. Dr. Andrea Sundstrand, Stockholms Universitet, Stefan Holm, Almega.

17.30-19.00 Snabbdebatt och mingel (debatten börjar kl 18)
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: Almega
Enkel replikering eller massproducerad variation? Vilken typ av 3D-utskrifter blir mest revolutionerande för tjänstesektorn?

17.30 – 18.30 QIMBY! Om kvalitet och kvantitet i stadsbyggandet! (mingel 18.30-19.00)
Plats: Kårhuset Rindi, stora salen
Arrangör: Svenska Teknik&Designföretagen och Sveriges Arkitekter

Alla pratar om att våra städer måste växa, men få pratar om hur. Hur, vad och var vi bör bygga för att skapa långsiktigt hållbara städer som vi kan vara stolta över. Det är inte längre frågan om Yimby eller Nimby, det handlar om Qimby: Kvalitet i mitt kvarter.
Medverkande: Stefan Attefall (KD) bostadsminister, Peter Örn, tidigare ordf. för Delegationen för hållbara städer, Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg, Fredrik Arpe, vd ByggVesta, Catherina Fored, vd Sveriges Arkitekter.
Moderator: Lena Wästfelt, vd Svenska Teknik&Designföretagen