8.00-18.00 Bloggplats H12 Wisby Strand
Välkommen till bloggarnas egen arbetsplats i Almedalen.

8.00-9.15 Tillsammans i arbete (frukost från 7.30)
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: Bemanningsföretagen

Hur kan bemanningsbranschen få unga och utlandsfödda i jobb? Den svenska bemanningsbranschen är mogen och väl reglerad, och antagligen den enda bransch i Sverige som kan nå jobbpaktens mål om 30 000 fler unga i jobb.
Medverkande: Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen, Darko Davidovic, IF Metall, Magda Rasmusson, Grön Ungdom, Hanna Wagenius, Centerpartiets Ungdomsförbund.
Moderator: Thomas Gür

9.00-11.00 Sveriges strukturella val i dag för att bli en vinnare i morgon (seminariet hålls på engelska)
Plats: Wisby Strand/Kongresshallen
Arrangör: Almega/OECD

I vår del av världen är det främst de kunskapsintensiva tjänsteföretagen som skapar jobbtillväxt. Sverige har bland de största kunskapsintensiva tjänstesektorerna i världen. Efterfrågan för denna ökar i hela ekonomin. Vilka strukturella val måste Sverige göra i dag för att bli en vinnare i morgon?
Medverkande: Dirk Pilat, Deputy Director, Directorate for Science and Technology and Industry, OECD, Jonathan Portes, Director for National Institute of Economic and Social Research, NIESR, Lena Hagman, chefekonom, Almega, Nicklas Lundblad, Director of Public Policy, Google, Anna Kinberg Batra, Moderaternas gruppledare och ordförande i finansutskottet, Pontus Braunerhjelm, vd för entreprenörskapsforum.
Värd: Håkan Bryngelson, ordförande, Almega


9.30-11.00 Ungdomsarbetslöshet – tysk lösning? - finns svaren redo att kopieras eller kräver den svenska modellen något annat?
Plats: Wisby Strand
Arrangör: Almega och Global Utmaning

I början på 70-talet var det knappt något västeuropeiskt land som hade en arbetslöshet på över 4 procent. I dag är situationen en helt annan. Nu är 25 miljoner européer arbetslösa och 5,5 miljoner av dem är unga, under 25 år. Samtidigt finns det positiva exempel i några EU-länder. Tysklad framhålls ofta i debatten - varför lyckas man bättre där än vi gör i Sverige?
Medverkande: Marie Silfverstolpe, näringspolitisk expert Almega, Thomas Carlén, LO-ekonom och projektledare för ”Arbetsmarknaden efter krisen”.
Moderator: Jytte Guteland, programansvarig Europa och sysselsättning hos Global Utmaning

10.00-11.00 Nordic Lies – skandinaviska skrönor i välfärdsdebatten
Plats: Wisby Strand
Arrangör: Vårdföretagarna

Myter från grannländerna används som slagträn i den politiska debatten om företagande i välfärden i både Norge, Sverige och Danmark. Vi granskar och slår hål på de nordiska myterna.
Medverkande bl a: Dag Ekelberg, näringspolitisk chef för NHO Service i Norge. Jan Stiiskjær, chefskonsulent DI Service i Danmark. Hilde Britt Mellbye, koncernchef Norlandia Care, Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

11.30-12.45 Framtidens välfärd föds i innovationen
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: Framtidens vård, skola, omsorg

Om innovationer inom välfärdssektorn och vilka processer som legat bakom dem. Vilken är politikens roll när det gäller att stimulera ytterligare innovation? Var har man från politiskt håll lyckats bidra för att skapa förutsättningar för innovation?
Medverkande: Peter Seger, vd Sophiahemmet, Håkan Eriksson, Almega, Mikael Damsgaard, oppositionsråd (M) Västerås, Agneta Granström, landstingsråd (MP) Norrbottens läns landsting, Teresa Jonek, Almega.
Moderator: Robert Thorburn

13.00-14.30 Samhällsekonomiska konsekvenser av välfärdsteknologi inom vård och omsorg
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: IT&Telekomföretagen

Presentation, följt av diskussion, av en rapport kring de samhällsekonomiska effekterna som en satsning på IT inom vård- och omsorgssektorn skulle innebära. Rapporten syftar till att sätta siffror på de mjuka värdena/vinsterna med välfärdsteknologi.
Medverkande: Åke Dahlberg, fil. dr och författare till rapporten, Lennart Axelsson, riksdagsledamot (S), Håkan Pettersson, CapGemini, Kristna Mårtensson, samhällspolitisk chef Kommunal m.fl.
Moderator: Magnus Höij, chefredaktör, Internetworld


15.00-16.30 Framtidens mediebransch – framtidens medarbetare
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: Medieföretagen

Mediebranschen förändras i snabb takt. Nya konsumtionsmönster och nya distributionskanaler ställer branschen inför stora behov av kompetensväxling. Vilka är de kompetenser som behövs? Hur kan medieföretag försäkra sig om tillgång till rätt kompetens? Och hur tar medieföretagen tillvara utvecklingskraft?
Medverkande: Hanna Stjärne, chefredaktör UNT, Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen, Magdalena Kock, personaldirektör Stampen, Monica von Schmalensee, vd, White Arkitekter, Mikael Andersson, förhandlingschef Civilekonomerna, Magnus Janson, HR- och administrativ chef, Nyhetsbolaget, Thomas Pettersson, vd Mittmedia, Lennart Wiklund, ordförande Medieföretagen.
Moderator: Thomas Gür


17.30-19.00 Snabbdebatt och mingel (debatten börjar kl 18)
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: Almega

Utskrivna vapen eller utskrivna människor? Vilket är det största hotet mot mänskligheten?

20.00-21.00 Innovativ show om den kreativa processen, med mingel
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: Svenska Teknik&Designföretagen

Vi bjuder på en högteknologisk upplevelse där magi, verklighet och fantasi möts i högt tempo. En show som lyfter idéskapande, innovation och ger nya
perspektiv på den kreativa processen. Missa inte Almedalens mest innovativa upplevelse 2013. Medverkande: D1GITS – Det kreativa teamet bakom “the Stockholm iPad Act”,
Kvällens värd: Lena Wästfelt, vd Svenska Teknik&Designföretagen