8.00-18.00 Bloggplats H12 Wisby Strand
Välkommen till bloggarnas egen arbetsplats i Almedalen.

8.00-9.00 Frukost med Almega!
Plats: Almegatältet, Wisby Strand

Välkommen till en frukost med Almegas näringspolitiska chef Ulf Lindberg och övriga personer från Almegas ledning. Under frukosten diskuteras välfärds- och näringspolitiska frågor och andra dagsaktuella händelser.

9.30-11.00 Politikern som startade företag
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: Almega
Detta seminarium handlar inte om en politiker som sadlat om och startat eget företag för egna pengar. Tyvärr. Det handlar i stället om politiker som i offentlig regi startar företag eller agerar på annat sätt på fungerande marknader. Och därmed drar undan mattan för riktiga företag.
Medverkande: Per Karlsson, Konkurrensverket, Erik Svensson, Almega, Per Andersson, före detta vd, West Coast Fitness, Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Gustav Paringer, Aptum.

11.30-12.45 Låt äldreomsorgen lära av förskolan
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: Almega

Hos små barn utvecklas förmågor - äldre och i synnerhet människor med demens förlorar samma förmågor. Inom förskolan har man ett medvetet och genomtänkt förhållningssätt för att stimulera utveckling. Vad kan äldreomsorgen lära från förskolan för att bli bättre på att bibehålla förmågor och livskvalitet? Är det dags för en läroplan för äldreomsorgen?
Bland de medverkande: Britt Nilsson, Cajeto Vårdutveckling, Jane Lindell-Ljunggren, Hattstugan Vård och Utbildning AB, Marita Andersson, vd Inspira förskolor och skolor AB, Barbro Westerholm, talesperson i äldrefrågor, riksdagsledamot (FP), Maria Larsson, (KD) äldreminister, Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega
Moderator: Robert Thorburn

13.00-14.15 Död åt kollektivavtalen - länge leve kollektivavtalen!
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: Akademikerförbunden inom Saco-P, Ledarna, Almega

Dagens kollektivavtal skapades för ett samhälle som förändrats. För att behålla det goda med avtalen och styrkan i modellen med arbetsmarknadens parter behöver kollektivavtalen utvecklas. Men hur?
Deltagare: Anna-Lena Bohm, vd Uniguide, Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, Jonas Milton, vd Almega, Louise Adelborg, vd Jusek, Maria Elinder, lönebildningschef Ledarna, Mikael Andersson, förhandlingschef Civilekonomerna, Annika Elias, ordförande Ledarna, Fredrik Sundin, förtroendevald ÅF.
Moderator: Monica Berling, kommunikationschef på Elektriska Installatörsorganisationen EIO

15.00-16.30 Fika med Almega!
Plats: Almegatältet, Wisby Strand
Välkommen till en fika med Almegas VD, Jonas Milton och övriga personer från Almegas ledning. Under fikan diskuteras välfärds- och näringspolitiska frågor och andra dagsaktuella händelser. Almega bjuder på Gotlands bästa kaffe!

17.30-19.00 Snabbdebatt och mingel (debatten börjar kl 18) 
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: Almega

Nöden eller lusten? Är vigseln mellan 3D-skrivaren och tjänstesektorn ett arrangerat äktenskap eller en passionerad  sann kärlek?