8.00-18.00 Bloggplats H12 Wisby Strand
Välkommen till bloggarnas egen arbetsplats i Almedalen.

8.00-9.15 Hur kan arkitekturen bidra till ett innovativt samhällsbyggande? (frukost från 07.30)
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: Svenska Teknik&Designföretagen och Sveriges Arkitekter

Hur vi bor och lever i framtidens resurseffektiva samhälle och hur det kan gestaltas behöver belysas för att få igång bo(stads)byggandet. En diskussion om vad Sverige kan lära sig av danska Realdania-fondens satsning på innovation i byggandet.
Medverkande: Anna Sander, vd IQ Samhällsbyggnad, Åsa Kallstenius, Kod Arkitekter, Catherina Fored, Sveriges Arkitekter, Tobias Olsson, Sveriges Arkitekter
Moderator: Lena Wästfelt, vd Svenska Teknik&Designföretagen


9.30-11.00 Vad kostar missmatchningen? Är åtgärderna mot den kostnadseffektiva?
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: Almega

Många företagare uppger att de har svårt att rekrytera, trots att antalet arbetssökande är stort. Priset, såväl socialt som ekonomiskt, för denna missmatchning är högt. Går det att mäta hur högt? Vilka investeringar krävs för att komma till rätta med problemen? Och vad är kostnaden för dessa?
Medverkande: Irene Wennemo, socialdemokratisk debattör och expert, Martin Ådahl, chefekonom (C), Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, Lars Kry, vd Proffice, Gunnar Axén, (M) bl a ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, Ardalan Shekarabi (S).
Moderator: Thomas Gür

13.00-14.00 Hur jobbar de bästa opinionsbildarna på nätet?
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: Almega, Bloggplats H12

2012 slog Twitter igenom i Sverige på allvar, nästan 60 procent av svenskarna finns på Facebook och bloggandet har förändrats men fortsätter öka. Sociala medier har påverkat både mediecykeln och politiken. Hur når man som opinionsbildare då ut i dagens snabbföränderliga medielandskap? En kunnig panel av kommunikationsexperter diskuterar hur det sociala medielandskapet ser ut i dag och hur den svenska politiska bloggosfären mår. De delar med sig av egna och andras erfarenheter av att påverka och sätta agendan på nätet.
OBS: Omedelbart efter seminariet, kl. 14.00-14.30, koras ”Årets Almedalsbloggare”.
Medverkande: Martina Lind, Nordic Public Affairs/Politometern, Hampus Brynolf, Intellecta Corporate, Brit Stakston, JMW, Matti Palm, Greenhill Relations (vilka bl.a hjälper Unionen med digital opinionsbildning).
Moderator: Jonas Morian

15.00-16.00 Glastak i välfärden, om hinder för kvinnor som välfärdsentreprenörer
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: Vårdföretagarna

Var fjärde vd bland Vårdföretagarnas medlemsföretag är kvinna. Det är betydligt högre än i övriga näringslivet, men sett till den kvinnodominerade vård- och omsorgsbranschen är det alldeles för dåligt. Hur skapar vi bättre förutsättningar för fler kvinnor som företagare i vård och omsorg?
Medverkande bl a: Monica Renstig vd och forskare på Women’s Business Research Institute, Catharina Tavakolinia, ägare Kavat vård och med i välfärdens grupp 8, Charlotte Barouma, ägare av Wästerläkarna vårdcentral och medlem i välfärdens grupp 8. Marita Eerola, vd Vårdstyrkan i Stockholm AB och med i välfärdens grupp 8, Markus Pettersson, förbundssekreterare i Transport, satt med i styrgruppen för LO:s välfärdspolitiska utredning, Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.
Moderator: Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna


15.00-16.30 Välfärd med välfärdsteknologi? Diskussion och debatt kring Framtidskommissionens slutrapport
Plats: ”IT-dagen 2013”, Gotlands Museum, Strandgatan 14
Arrangör: IT&Telekomföretagen

IT&Telekomföretagen har tagit fram ett förslag till viktiga politiska beslut som vi anser måste till för att trygga framtidens välfärd, med utgångspunkt från Framtidskommissionens slutrapport. Representanter för de politiska ungdomsförbunden bjuds in för att debattera och diskutera förslaget.
Medverkande: Jesper Strömbäck, Framtidskommissionen, Erik Bengtzboe, MUF, Hanna Wagenius, CUF, Gabriel Wikström, SSU, Magda Rasmusson alt. Lorentz Tovatt, Grön Ungdom m.fl.
Moderator: Magnus Höij, chefredaktör Internetworld


17.30-19.00 Snäll rebell – snabbdebatt med mingel (debatten börjar 18.00)
Plats: Almegatältet/Wisby Strand
Arrangör: Almega

Kort och intensiv debatt om entreprenörskap inom välfärdens områden med utgångspunkt från boken Snäll rebell av Håkan Eriksson, Almega.