Skattereform för tjänstesektorn - utvecklingskraft i bojor

Alla pratar om skatter, men det var så mycket som 30 år sedan något gjordes åt det svenska skattesystemet. Idag arbetar 3 av 4 inom tjänstesektorn, och den mänskliga faktorn – kompetens och kreativitet – blir allt viktigare för vår ekonomi.

Bakom ett lapptäcke av små och stora förändringar i skattesystemet döljer sig ett grundläggande problem: Sveriges skattesystem är föråldrat.

Almega har samlat framstående experter från forskningen, politiken och näringslivet för att låta dem ge sina perspektiv på hur skattesystemet ska anpassas till 2010-talet. Resultatet är en liten debattbok som rymmer stora tankar. Med avstamp i boken bjuder Almega in till fem seminarier med fokus på ett nytt skattesystem och hur vi kan utveckla villkoren för tjänsteföretag i ett bredare perspektiv.

Beställ boken

I webbshoppen kan beställa boken där några utvalda personer inom forskning, politik och näringsliv svarar på frågan - Hur bör ett skattesystem anpassas efter dagens förutsättningar se ut?

Utdrag ur boken:

"En viktigt fråga gäller varför arbetsinkomster är högre beskattade än kapitalinkomster"
Erik Åsbrink (S) finansminister i regeringen
1996-1999

"Jag tror på en välfärd som är min egen och din egen. Individbaserad, behovsstyrd och tillgänglig."
Oscar Lundin, grundare av Ung Omsorg