Wanda Ahlenius

Arbetsrättsjurist

Wanda arbetar som jurist på Almegas arbetsrättsenhet.

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling, Domstolsprocesser

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 76
Mobiltelefon: +46 76 525 53 76
Epost: wanda.ahlenius@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm