Wanda Ahlenius

Wanda arbetar som jurist på Almegas arbetsrättsenhet.

Bransch/Förbund

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling, Domstolsprocesser

Kontakt

Telefon: +46 8-7626976
Mobiltelefon: +46 76 525 5376
Epost: wanda.ahlenius@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm