Ulrika Karner

Arbetsrättsjurist, Förbundsjurist

Ulrika arbetar vid Expert- och tvisteenheten. Hon är ombud i domstol, skiljenämnd, förhandling samt rådgivare för medlemsföretagen. Hon handhar, utöver arbetsrätt, internationella, avtals- och affärsjuridiska frågor. Hon utbildar internt och externt.

Sakområde

Domstolsprocesser, Arbetsgivarservice/förhandling, Verksamhetsstöd

Kontakt

Telefon: +46 8 762 6901
Mobiltelefon: +46 73 842 6901
Epost: ulrika.karner@almega.se
Ort: Stockholm

Postadress

Box 555 45
102 04 Stockholm

Besöksadress

Sturegatan 11
Stockholm

Hitta hit

Sturegatan 11, Stockholm