Ulrika Karner

Arbetsrättsjurist, Förbundsjurist

Ulrika arbetar vid Expert- och tvisteenheten. Hon är ombud i domstol, skiljenämnd, förhandling samt rådgivare för medlemsföretagen. Hon handhar, utöver arbetsrätt, internationella, avtals- och affärsjuridiska frågor. Hon utbildar internt och externt.

Sakområde

Domstolsprocesser, Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 01
Mobiltelefon: +46 73 842 69 01
Epost: ulrika.karner@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm