Ulf Lindberg

Ulf Lindberg jobbade som näringspolitisk chef på Almega fram till december 2017.