Tuija Kivisto Ivarsson

Näringspolitisk expert, Arbetsgivarpolitisk expert

Tuija arbetar som arbetsgivarexpert på enheten för Arbetsgivarsamverkan

Sakområde

Arbetsgivarsamverkan

Kontakt

Telefon: +46 8 762 70 52
Mobiltelefon: +46 72 705 70 52
Epost: tuija.kivisto.ivarsson@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm