Torbjörn Carlberg

Arbetsrättsjurist

Bransch/Förbund

Specialservice, Fastighetsarbetsgivarna, Hemserviceföretagen, Serviceentreprenad, Serviceföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 66 26
Mobiltelefon: +46727226626
Epost: torbjorn.carlberg@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm