Susanne Larsson

Handläggare/Administratör

Ansvarar för SRY-kansliet och auktorisationsansökningar

Bransch/Förbund

Serviceföretagen

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 53
Mobiltelefon: +46 70 214 97 16
Epost: susanne.larsson@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm