Stefan Berglund

Expert offentlig marknad

Bransch/Förbund

Kompetensföretagen

Kontakt

Telefon: +46 8 762 7784
Mobiltelefon: +46 70 631 7784
Epost: stefan.berglund@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm