Shkurta Pepaj

Shkurta arbetar som arbetsrättsjurist

Bransch/Förbund

Förskolor, Skolor, Utbildningsföretagen, Utveckling och Tjänster, Svenska Teknik&Designföretagen, Fastighetsarbetsgivarna, Hemserviceföretagen, Serviceföretagen, Serviceentreprenad, Specialservice

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 40 3 52525
Mobiltelefon: +46 72 511 8525
Epost: shkurta.pepaj@almega.se
Ort: Malmö

Malmö

Besöksadress: Navigationsgatan 1, Malmö
Postadress: Box 186, 201 21 Malmö