Pär Nygårds

Näringspolitisk expert

Pär är näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen med fokus på data- och internetrelaterade frågor. Pär är rådsansvarig för Datarådet.

Bransch/Förbund

IT&Telekomföretagen

Sakområde

Näringspolitik, Branschexperter

Kontakt

Telefon: +4687627058
Mobiltelefon: +46706427058
Epost: par.nygards@itot.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm