Pär Nygårds

Näringspolitisk expert

Pär (föräldraledig under vt 19) är näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen med fokus på data- och internetrelaterade frågor. Pär är rådsansvarig för Datarådet.

Bransch/Förbund

IT&Telekomföretagen

Sakområde

Näringspolitik, Branschexperter

Kontakt

Telefon: +46 8 762 70 58
Mobiltelefon: +46 70 642 70 58
Epost: par.nygards@itot.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm