Oscar Scheja

Ansvarig Lönestatistik

Oscar arbetar på Almega med lönestatistik och lönebildning.

Sakområde

Arbetsgivarpolitik och samverkan

Kontakt

Telefon: +46 8 76 27041
Mobiltelefon: +46 70-382 7041
Epost: oscar.scheja@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm