Michelle Sohrabi

Arbetsrättsjurist

Michelle Sohrabi arbetar som förhandlare och rådgivare på Almegas kontor i Malmö.

Bransch/Förbund

Vårdföretagarna

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +4640352543
Mobiltelefon: +46706948443
Epost: michelle.sohrabi@almega.se
Ort: Malmö

Malmö

Besöksadress: Navigationsgatan 1, Malmö
Postadress: Box 186, 201 21 Malmö