Marie Dahlén

Konsult

Marie jobbar som förbundsassistent på IT&Telekomföretagen.

Bransch/Förbund

IT&Telekomföretagen

Sakområde

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 81
Mobiltelefon: +46722062739
Epost: marie.dahlen@itot.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm