Maria Wilson

Arbetsrättsjurist

Maria är arbetsrättsjurist, rådgivare och förhandlare i Medieföretagen. Avtalsansvarig för Tjänstemannaavtalet (gråa) med Unionen och Sveriges Ingenjörer samt Tidskriftsavtalet med Journalistförbundet.

Bransch/Förbund

Medieföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 70 41
Mobiltelefon: +46 725473893
Epost: maria.wilson@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm