Marianne Lewné

Ekonom

Bransch/Förbund

Medieföretagen, Almega Tjänsteförbunden

Kontakt

Telefon: +46 8 762 6908
Mobiltelefon: +46 70 388 6908
Epost: marianne.lewne@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm