Mamite Andersson

Digital redaktör

Mamite är digital redaktör på IT&Telekomföretagen och kontaktperson för frågor om standardavtal.

Bransch/Förbund

IT&Telekomföretagen

Sakområde

Branschexperter

Kontakt

Telefon: +46 8 762 6916
Mobiltelefon: +46 70 345 6916
Epost: mamite.andersson@itot.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm