Malin Påhls Hansson

Konsult

Malin jobbar som projektledare för Digital Skills and Job Coalition.

Bransch/Förbund

IT&Telekomföretagen

Kontakt

Mobiltelefon: +46 72 078 30 54
Epost: malin.pahls.hansson@itot.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm