Magnus Höij

VD

VD på Svenska Teknik o Designföretagen.

Bransch/Förbund

Svenska Teknik&Designföretagen

Sakområde

Branschexperter

Kontakt

Telefon: +46 8 762 6705
Mobiltelefon: +46 70 310 3500
Epost: magnus.hoij@std.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm