Madeleine Edberg

Arbetsrättsjurist

Madeleine är arbetsrättsjurist inom Almega Tjänsteförbunden för Spårtrafik-, Kommunikations- och Järnvägsinfrastrukturföretagen. Madeleine är också avtalsansvarig för Hemserviceföretagen.

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling, Lönestatistik

Kontakt

Telefon: +46 8 762 68 96
Mobiltelefon: +46 72 732 68 96
Epost: madeleine.edberg@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm