Linda Ekholm Borg

Branschexpert

Kompetensförsörjning Spårtrafik

Bransch/Förbund

Almega Tjänsteförbunden, Spårtrafikföretagen

Sakområde

Branschexperter

Kontakt

Telefon: +46 8 762 6998
Mobiltelefon: +46730888921
Epost: linda.ekholmborg@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm