Li Jansson

Li arbetade som näringspolitisk expert på Almega fram till 2016.