Lezan Magid

Handläggare arbetstillstånd

Lezan är handläggare för arbetstillstånd på enheten Arbetsgivarsamverkan.

Sakområde

Arbetsgivarsamverkan

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 51
Mobiltelefon: +46 72 147 05 25
Epost: lezan.magid@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm