Kristina Hane

Arbetsrättsexpert

Bransch/Förbund

Almega Tjänsteföretagen, call-/contactcenter

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +487626967
Mobiltelefon: +46722179621
Epost: kristina.hane@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm