Karren Fells

HR-Chef

Rekrytering, kompetensutveckling, medarbetarskap och ledarskap, lönebildning, organisation och arbetssätt, information

Sakområde

Verksamhetsstöd

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 33
Mobiltelefon: +46 70 572 6933
Epost: karren.fells@almega.se
Ort: Stockholm

Postadress

Box 555 45
102 04 Stockholm

Besöksadress

Sturegatan 11
Stockholm

Hitta hit

Sturegatan 11, Stockholm