Johan Forsberg

Kommunikationschef

Johan Forsberg arbetar som kommunikationschef på IT&Telekomföretagen. Han har ansvar för förbundets interna och externa kommunikation i samtliga kanaler.

Bransch/Förbund

IT&Telekomföretagen

Kontakt

Telefon: +46 8 762 6979
Mobiltelefon: +46722460558
Epost: johan.forsberg@itot.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm