Jenny Moberg

Arbetsrättsexpert

Jenny Moberg är chef för Almega Norr,dvs kontoren i Luleå, Skellefteå, Umeå och Sundsvall. Hon arbetar även som arbetsrättsexpert inom Almegas inom Almegas samtliga förbund och branscher.

Bransch/Förbund

Dentallaboratorier, Ambulansföretag, Vårdföretagarna, Förskolor, Skolor

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 90 71 82 77
Mobiltelefon: +46 70 698 2905
Epost: jenny.moberg@almega.se
Ort: Umeå

Umeå

Besöksadress: Sveagatan 8, Umeå
Postadress: 903 25 Umeå