Jenny Moberg

Arbetsrättsexpert

Jenny Moberg är teamledare för Almegas HR-enhet. Hon är även arbetsrättsexpert och chef för Almega Norr, dvs kontoren i Luleå, Skellefteå, Umeå och Sundsvall.

Bransch/Förbund

Förskolor, Skolor, Almega Tjänsteföretagen, IT&Telekomföretagen, Utbildningsföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling, Verksamhetsstöd

Kontakt

Telefon: +46 90 71 82 77
Mobiltelefon: +46 70 698 29 05
Epost: jenny.moberg@almega.se
Ort: Skellefteå

Skellefteå

Besöksadress: Expolaris Center, Skellefteå
Postadress: 931 78 Skellefteå