Jan-Erik Kylänpää

Arbetsrättsjurist

Jan-Erik arbetar som arbetsrättsjurist på Almegas kontor i Linköping.

Bransch/Förbund

Svenska Teknik&Designföretagen, Kompetensföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling, Lönestatistik

Kontakt

Telefon: +46 13 25 30 24
Mobiltelefon: +46 725012357
Epost: jan-erik.kylanpaa@almega.se
Ort: Linköping

Linköping

Besöksadress: Näringslivets hus, Ågatan 9, Linköping
Postadress: Box 388, 581 04 Linköping