Hans O Andersson

Förhandlingschef

Bransch/Förbund

Medieföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 70 36
Mobiltelefon: +46 70 319 70 36
Epost: hans.andersson@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm