Eva-Lotta Helgesson

Ansvarig Säkerhet, fastighet, facility

Eva-Lotta Helgesson har övergripande ansvar för frågor rörande säkerhet/säkerhetsplanering, fastighet/lokaler samt för frågor rörande vår facilityleverantör.

Sakområde

Verksamhetsstöd

Kontakt

Telefon: +46 8 762 6844
Mobiltelefon: +46 70 345 6844
Epost: eva-lotta.helgesson@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm