Einar Humlin

Arbetsrättsjurist

Bransch/Förbund

Kommunikationsföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling, Arbetsgivarsamverkan

Kontakt

Telefon: +46 8 762 68 53
Mobiltelefon: +46 72 511 04 97
Epost: einar.humlin@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm