Einar Humlin

Arbetsrättsjurist

Bransch/Förbund

Järnvägsinfrastruktur, Kommunikationsföretagen, Spårtrafikföretagen, Almega Tjänsteförbunden

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Mobiltelefon: +46730737390
Epost: einar.humlin@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm