Charlott Richardson

Förbundsdirektör, Arbetsrättsjurist

Charlott är VD för Medieföretagen.

Bransch/Förbund

Medieföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 7033
Mobiltelefon: +46 70 382 7033
Epost: charlott.richardson@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm