Carina Kit

Kommunikationschef

Carina Kit är Kommunikationschef på Bemanningsföretagen.

Bransch/Förbund

Bemanningsföretagen

Sakområde

Kommunikation

Kontakt

Mobiltelefon: +46 76 525 8817
Epost: carina.kit@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm